مصائب حضرت زهرا (ع)

 

مقید بودن فاطمه (س) به آداب اسلام  از مستحبات آن است که نمازگزار از بوى خوش استفاده نماید و با لباس پاکیزه نماز بخواند و با احترام و وقار براى عبادت خدا مشغول شود.
لحظات آخر عمر حضرت زهرا (س) بود چند لحظه اى به اذان مغرب باقى مانده بود نزدیک بود که وقت نماز فرا رسد، فاطمه (س) به اسماء بنت عمیس فرمود «عطر مرا بیاور» سپس وضو گرفت ، و در این هنگام که مى خواست نماز بخواند، حالش منقلب شد، سرش را به زمین نهاد، به اسماء گفت: کنار سرم بنشین، هنگامى که وقت نماز فرا رسید، مرا بلند کن تا نمازم را بخوانم، اگر برخاستم که چیزى نیست و اگر برنخاستم شخصى را نزد على (ع)  بفرست تا خبر فوت مرا به او بدهد. اسماء میگوید: وقت نماز فرا رسید، گفتم :الصلاة یا بنت رسول الله : اى دختر رسول خدا وقت نماز است.
جوابى نشنیدم ، ناگاه متوجه شدم که حضرت زهرا (س) از دنیا رفته است براستى باید از زهراى اطهر (س)درس پاکیزگى و مقید بودن به آداب اسلام را آموخت در آن حال ، لباس نمازش را پوشید و بوى خوش استعمال کرد تا نماز بخواند و قبل از وقت خود را آماده نماز کند.


کشف الغمه ، ج 2، ص 62

/ 0 نظر / 53 بازدید